POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI “www.serviciidecuratenie.ro”

 

1. Informatii privind Operatorul de date cu caracter personal

 

Pentru societatea DEZICLEAN RETAIL DIVISION („Deziclean”), confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat prezentul angajament de respectare a confidentialitatii datelor dumneavoastra prin care va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Deziclean, precum si modul in care sunt utilizate respectivele date si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza numai la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care Deziclean le prelucreaza prin intermediul website-ului www.serviciidecuratenie.ro. Dorim sa va asiguram ca la nivelul societatii au fost luate toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul Deziclean instruit cu privire la prelucrarea datelor personale si autorizat in acest sens.

Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe platforma online www.serviciidecuratenie.ro este DEZICLEAN RETAIL DIVISION (in continuare „Deziclean”) inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7755/2018, CUI RO30590205, cu sediul social în Sos. Oltenitei, nr.2, parter, sector 4, Bucuresti.

Pentru orice intrebari/nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa postala: Sos. Oltenitei, nr.2, parter, sector 4, Bucuresti , sau la adresa de corespondenta electronica: office@deziclean.ro     cu titlul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

 

2. Definitii

 • Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, resedinta/ domiciliu.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.serviciidecuratenie.ro sau completarii formularului disponibil pe site.

 • Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este societatea DEZICLEAN RETAIL DIVISION.
 • Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului serviciidecuratenie.ro.
 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 • Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Navigarea pe site-ul www.serviciidecuratenie.ro  implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 1. date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului/emailului de contact), acestea fiind colectate in mod individual;
 2. date pe care dumneavoastra le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.

Deziclean colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume (pentru identificare), numar de telefon, adresa de e-mail (pentru comunicare) si orice alte categorii de date cu caracter personal pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia Deziclean prin intermediul formularului/emailului de contact.

Distinct de datele colectate prin formularul/emailul disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate, pe baza de consimtamant sau in interes legitim, incluzand, dar nelimitandu-se la: domiciliul/ resedinta, semnatura, datele persoanei de contact sau ale reprezentantului persoanei juridice etc. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei, motiv pentru li se vor aplica reguli specifice de prelucrare.

In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele enumerate mai sus.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin, si anume adresa IP sau date care sunt in legatura cu cautarile efectuate pe site-ul nostru. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate.

In anumite situatii strict reglementate de lege, Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul emailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

Nota: Deziclean a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu societatile afiliate, insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de aceste entitati, in nume propriu, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre Deziclean si orice societate afiliata. 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Deziclean, in conditiile legii, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv bancilor, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solictarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor Deziclean.

4. Scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Deziclean prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

 1. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la serviciile Deziclean, regasite in sectiunea “CONTACT”, prin trimiterea unui mesaj;
 2. prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari de marketing;
 3. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului serviciidecuratenie.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca Deziclean sa:

 1. imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 3. trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 4. onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile si ofertele Deziclean;
 6. comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile Deziclean.

Societatea va putea efectua inregistrari anonime pe baza informatiilor pe care le furnizati, prin excluderea datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastra. Inregistrarile anonime au drept scop analiza solicitarilor, care va genera o imbunatatire a serviciilor noastre si a navigarii pe site.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Deziclean prin intermediul website-ului www.serviciidecuratenie.ro  sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si in niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora.

6. Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Deziclean se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc., neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre autoritatile abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website etc.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul www.serviciidecuratenie.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Deziclean nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

8. Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Deziclean, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la informare inseamna dreptul persoanei vizate de a primi orice informatie referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta si usor accesibila;
 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se refera dreptul persoanei vizate de a obtine de la operator corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@deziclean.ro ;
 • Dreptul la stergerea datelor inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine, din partea operatorului stergerea datele cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

a)persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

b)prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

d)persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale care o privesc atunci cand prelucrarea este efectuata pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand este necesare in scopul intereselor legitime urmarite de operatorul Deziclean;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Deziclean, este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern aplicabil Deziclean, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus precum și pentru informații suplimentare persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor din cadrul Deziclean, prin transmiterea unei cereri prin e-mail la office@deziclean.ro sau prin transmiterea unei solicitari la adresa societatii din Soseaua Oltenitei nr. 2, parter, sector 4, Bucuresti.

De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro) si dreptul de a se adresa justitiei.

9. Dispozitii finale

Daca Deziclean va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colectam si modul in care le utilizam.